O nas

Uśmiech Morza

Uśmiech Morza – wybudowany w bliskiej odległości zarówno od plaży jak i od centrum miasta, proponuje Państwu pokoje jedno- ,dwu-, i trzyosobowe. Każdy pokój ma własną łazienkę. Niektóre pokoje posiadają balkon. Na parterze znajdziecie Państwo jadalnię, w której rano serwujemy śniadania. Również w Uśmiechu Morza znajduje się bardzo dobrze wyposażona siłownia. Za dodatkową opłatą Goście mogą korzystać z prywatnego parkingu (ilość miejsc ograniczona). Miła i fachowa obsługa oraz wyjątkowa atmosfera sprawią, że będziecie Państwo wracać do Międzyzdrojów i do Uśmiechu Morza jak najczęściej!

Skarb Morza

Obiekt Skarb Morza znajduje się w nadmorskiej miejscowości Międzyzdroje, w odległości zaledwie 300 metrów od pięknej piaszczystej plaży. Jasne, indywidualnie urządzone pokoje wyposażone są w telewizor, czajnik oraz lodówkę. W każdym z nich mieści się łazienka z prysznicem.
W okolicy panują doskonałe warunki do uprawiania rozmaitych form aktywnego wypoczynku, w tym turystyki pieszej.

Pałacyk Srebrna Fala

Pałacyk Srebrna Fala położony jest w Międzyzdrojach, zaledwie 100 metrów od Molo na samej promenadzie. Zapewnia on zakwaterowanie w pokojach 1-, 2-. 3- oraz 4-osobowych z telewizorem, lodówką, czajnikiem i łazienką. Za dodatkową opłatą Goście mogą korzystać z prywatnego parkingu (ilość miejsc ograniczona).

Atrakcje

Piękne plaże z najwyższym w Polsce wybrzeżem klifowym
Molo o długości 400 m, z którego można popłynąć do Świnoujścia oraz niemieckich
miejscowości Ahlbeck , Bansin i Heringsdorf.
Promenada to miejsce gdzie toczy się wakacyjne życie turystów. Tutaj znajduję się słynna
Aleja Gwiazd , na której swoje dłonie odbijają wielcy artyści polskiego kina i teatru.

Tuż obok znajduje się:

  • Park Zdrojowy im. Fryderyka Chopina i Gabinet Figur Woskowych.
  • ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW
  • Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku
  • Narodowego
  • SKANSEN SŁOWIAN I WIKINGÓW
  • BAŁTYCKI PARK MINIATUR
  • PARK LINOWY ‘BLUSZCZ’
Regulamin

1. DW „Uśmiech Morza” zobowiązuje się udostępnić Regulamin w taki sposób, aby Gość mógł się z nim zapoznać przed, jak i w trakcie pobytu (w recepcji).
Powoływanie się na nieznajomość Regulaminu nie może być powodem do jego nieprzestrzegania.
2. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach.
3. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby hotelowe.
4. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
5. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport itp.) i przedstawić go pracownikowi recepcji celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za
wulgarny.
7. Opłata należności za całość pobytu winna być uiszczona przy przyjeździe.
8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
9. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.
10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
11. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
12. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
13. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
14. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczna jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu.
15. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
16. Opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
17. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
18. Osoby nie zameldowane, mogą przebywać na terenie Obiektu od godziny 8.00 do godziny 21.00.
19. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 8.00. Wyjątek stanowią imprezy organizowane przez Obiekt.
20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
21. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia (świece, znicze itp.). Za nieprzestrzeganie grozi kara w wysokości 500 PLN.
22. Ośrodek akceptuje zwierzęta. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Obowiązują dodatkowe opłaty.
23. Parking dla gości hotelowych jest płatny i niestrzeżony, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
24. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wysokość odszkodowania będzie oszacowywana na podstawie wartości rynkowej przedmiotu.
25. DW „Uśmiech Morza” może usunąć z Obiektu osobę nieprzestrzegającą Regulaminu. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za ewentualny niewykorzystany a opłacony pobyt.
26. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z czynników niezależnych (burze, awarie prądu itp.).
27. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
28. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.
29. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
Dokonując rezerwacji akceptujesz warunki regulaminu.

W języku niemieckim:

1. DW „Uśmiech Morza“ verpflichtet sich, die Hausordnung so bereitzustellen, dass der Gast sie vor und während des Aufenthalts (an der Rezeption) lesen kann.
Die Behauptung, die Vorschriften nicht zu kennen, kann kein Grund für deren Nichteinhaltung sein.
2. Das Resort bietet kurzfristige Unterkunftsdienste ohne zusätzliche Dienstleistungen, die in Hoteleinrichtungen erforderlich sind, und ist an bestimmten Tagen geöffnet.
3. Ein Zimmer in der Einrichtung wird für Hoteltage vermietet.
4. Der Hoteltag dauert von 15.00 bis 11.00 Uhr.
5. Bei der Ankunft im Zentrum muss ein gültiges Identitätsdokument (Personalausweis, Reisepass usw.) vorgelegt und an der Rezeption für Formalitäten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt im Zentrum vorgelegt werden.
6. Das Resort behält sich das Recht vor, Personen die Unterbringung zu verweigern:
– unter sichtbarem Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen,
– die sich in allgemein anerkannter Weise aggressiv verhalten
vulgär.
7. Die Zahlung für den gesamten Aufenthalt sollte bei der Ankunft erfolgen.
8. Jede Änderung des Ankunfts- oder Abreisedatums (z. B. verspätete Ankunft oder vorzeitige Abreise, Rücktritt vom Aufenthalt) berechtigt nicht zur Kürzung des Aufenthaltspreises und zur Rückerstattung von Bargeld.
9. Der Preis des Aufenthalts beinhaltet nicht die lokale Gebühr, die während der Check-in-Aktivitäten erhoben und auf das Konto der Gemeinde überwiesen wird, und andere zusätzliche Gebühren, die während des Buchungsvorgangs vereinbart wurden.
10. Der Wunsch des Gastes, den Aufenthalt über den am Anreisetag angegebenen Zeitraum hinaus zu verlängern, ist am Tag des Ablaufs der Zimmermiete bis 10.00 Uhr an der Rezeption zu melden.
11. Aufenthaltsverlängerungswünsche werden von der Einrichtung nach Möglichkeit berücksichtigt.
12. Die Leistung besteht in der bezugsfertigen Übergabe eines Reinraums und erfolgt durch Übergabe eines Schlüsselsatzes und Informationen über die Ausstattung sowie den technischen Zustand der Räume im Beisein des Personals des Zentrums.
13. Wenn nicht mit der Rezeption vereinbart, bleibt es danach auf dem Gelände des Zentrums 11.00 Uhr (am letzten Tag des Aufenthalts) macht die Zahlung des fälligen Betrags für den nächsten Tag erforderlich und garantiert nicht die Möglichkeit, den Aufenthalt zu verlängern.
14. Die Haftung für den Verlust oder die Beschädigung eingebrachter Sachen von Personen, die Leistungen des Hotels in Anspruch nehmen, richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Haftung des Hotels für Abhandenkommen oder Beschädigung von Kostbarkeiten, Geld, Wertpapieren und Gegenständen von wissenschaftlichem oder künstlerischem Wert ist beschränkt, wenn diese Gegenstände nicht hinterlegt werden.
15. Der Gast hat den Schaden unverzüglich nach Feststellung an der Rezeption zu melden.
16. Beim Verlassen des Zimmers sollte der Gast überprüfen, ob die Tür geschlossen ist und den Schlüssel an der Rezeption abgeben.
17. Der Gast darf das Zimmer nicht an Dritte weitergeben, auch wenn der Zeitraum, für den er das Entgelt für den Aufenthalt bezahlt hat, noch nicht abgelaufen ist.
18. Nicht registrierte Personen können sich von 8.00 bis 21.00 Uhr auf dem Gelände der Einrichtung aufhalten.
19. Schweigen ist in der Einrichtung von 22:00 bis 8:00 Uhr obligatorisch. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die von der Einrichtung organisiert werden.
20. Aus Brandschutzgründen ist es verboten, Heizgeräte, Bügeleisen und andere ähnliche Geräte in den Zimmern zu benutzen, die nicht zur Zimmerausstattung gehören.
21. Rauchen und offenes Feuer (Kerzen, Grablichter etc.) sind im gesamten Gebäude strengstens untersagt. Bei Nichteinhaltung wird eine Geldstrafe von 500 PLN verhängt.
22. Das Resort akzeptiert Haustiere. Die Besitzer sind verpflichtet, ein aktuelles Impfbuch für das Tier zu führen, den Müll zu entsorgen und mit den Tieren außerhalb des Zentrums spazieren zu gehen. Im Center dürfen Tiere nur an der Leine und mit Maulkorb gehalten werden. Tierhalter tragen die volle Haftung für Schäden und Material. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
23. Das Parken für Hotelgäste ist kostenpflichtig und unbewacht.Das Objekt haftet nicht für Beschädigung oder Verlust eines Autos oder eines anderen Fahrzeugs, das dem Gast gehört.
24. Der Gast haftet finanziell für Schäden oder Zerstörungen an Einrichtungen und technischen Geräten der Einrichtung, die durch sein Verschulden oder das Verschulden der ihn besuchenden Personen verursacht werden. Die Höhe der Entschädigung wird auf der Grundlage des Marktwerts des Artikels geschätzt.
25. DW „Uśmiech Morza” kann eine Person, die sich nicht an die Vorschriften hält, aus der Einrichtung entfernen. In einer solchen Situation haben Sie keinen Anspruch auf Rückerstattung des nicht genutzten und bezahlten Aufenthalts.
26. Die Einrichtung haftet nicht für Unannehmlichkeiten, die durch unabhängige Faktoren (Stürme, Stromausfälle usw.) verursacht werden.
27. Der Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren im Zentrum ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen gestattet.
28. Diese Ordnung wurde von der Leitung des Zentrums genehmigt und ist seit dem 1. Januar 2013 in Kraft.
29. Gäste, die die Dienstleistungen des Zentrums nutzen, verpflichten sich, die Bestimmungen dieser Ordnung einzuhalten.
Mit der Reservierung akzeptieren Sie die Bestimmungen der Bestimmungen.

zapraszamy do kontaktu pod telefonem 603 502 198
FHU „MG” Marzena Gil
ul. Mickiewicza 2
72-500 Międzyzdroje.
NIP: 8550007276
REGON: 810132803